Jak kompleksowo i prawidłowo wykonywać instalacje budowlane?

0
1976

Instalacje budowlane wewnątrz budynku podzielić można na wiele rodzajów. Jednym z nich jest podział na instalacje elektryczne i sanitarne. Te można dzielić dalej na słaboprądowe, instalacje sił, instalacje wentylacji itp. Podstawą w branży budowlanej jest jednak ww. podział na elektryczne i sanitarne.

Instalacje budowlane wykonywane są w trakcie budowy, równolegle do prac czysto budowlanych jak np. kładzenie ścian, lub tuż po ich zakończeniu. Zwykle prace wykonywane są w tym samym czasie, by np. nie kłaść gładzi szpachlowej dwa razy, bądź by instalacja elektryczna była ukryta w bruzdach, pod ścianą bądź podłoga.

Istnieje wiele reguł mówiących o tym, że instalacje budowlane powinny rozpoczynać się w pierwszej kolejności od sanitarnych, a za nimi wchodzić powinny elektryczne. Jednak wszystkie te reguły muszą zostać przedyskutowane bezpośrednio na budowie, przez zarządzających kierowników poszczególnych branż.

Instalacje budowlane – etapowanie

Oczywistym powinno się wydawać, że wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego obiektu wymaga, doprowadzenia przewodów z przewidywanych rozdzielni do punktów, gdzie znajdować mają się zaprojektowane oprawy oświetleniowe. Jednak obwody same w sobie również muszą być zabezpieczone, a doprowadzenia zasilania do rozdzielni powinno być odpowiednio przemyślane.

Po wykonaniu okablowania, oraz podłączeniu przewodów obwodów do rozdzielnicy, należy wstrzymać się z białym montażem opraw oświetleniowych do momentu, aż wszystkie prace budowlane łącznie z malowaniem będą zakończone. Istnieje możliwość zabezpieczenia opraw taśmą malarską i folią, jest to jednak związane z ryzykiem naruszenie lub uszkodzenia instalacji.

instalacje elektryczne poznań

Etapowanie instalacji z każdego działu jest ważne, gdyż wiele systemów różnych branż wymaga wspólnych prac oraz ich pełnego wykonania.

Instalacje budowlane – odbiory

Odbiór instalacji sanitarnych bądź elektrycznych to moment najbardziej stresujący, dla ekip pracujących na budowie. To w tym momencie podczas pomiarów okazuje się, czy wszystkie instalacje działają sprawnie i zostały wykonane ze sztuką. W przypadku problemów z instalacjami bądź uwagami nadzorującego odbiorem, wymagane są niekiedy czasochłonne poprawki.

instalacje budowlane poznań