Instrukcja obsługi do systemu alarmowego

0
1339
instrukcja alarm dom

Obsługa systemu alarmowego, to bardzo często zetknięcie się z ciężkim do opanowania oprogramowaniem. Nadzorowanie jego bez odpowiedniego przeszkolenia ekipy nadzorującej może okazać się wręcz niemożliwe. Próby obsługi systemów alarmowych bez odpowiedniej wiedzy zarządzania nimi, skończyć się mogą jego trwałym uszkodzeniem i nieprawidłową pracą zabezpieczenia.

instrukcja obsługi do systemu alarmowego – montaż

Przed przystąpieniem do instalowania systemu alarmowego, należy wziąć pod uwagę instrukcję montażu. Powinna ona być bezpośrednio związana z projektem wykonawczym danej instalacji budynku. Rozmieszczenie kamer, czujników oraz innych elementów infrastruktury instalacji słaboprądowej nie powinno być przypadkowe, a instalacja powinna być wykonana odpowiednimi przewodami zasilającymi i sygnalizacyjnymi. Uwzględnić należy również zasilanie, obudów kamer do ich ogrzewania na terenach zewnętrznych, zasilanie UPS, z którego realizowana jest część centrala instalacji. Rozmieszczenie czujników, wzmacniaczy, kamer, systemu monitoringu i nadzorowania powinno być starannie przemyślane przez projektanta instalacji, mającego odpowiednią wiedzę techniczną.

instrukcja obsługi do systemu alarmowego – plan opracowania

Projektant poza stworzeniem projektu instalacji, musi stworzyć dokładny plan działania opracowania. Uzasadnić zastosowane czujniki, kamery oraz systemy. Do tego celu potrzebuje posiadać ogólną charakterystykę celu obiektu wzbogacanego o nowy system monitoringu. Plan ten stanowi dla projektanta ogólny wzór czego dokładnie ma dotyczyć chroniony budynek, oraz jaki jest jego charakter funkcjonalno-użytkowy. Dysponując takim opracowaniem, projektant może przystąpić do realizacji zadania stworzenia systemu alarmowego.

Instrukcja obsługi do systemu alarmowego – część obsługi

Zainstalowany system alarmowy przekazany w ręce obsługujących budynek bądź tylko system alarmowy, wymaga by wprowadzone rozwiązanie były rozumiane i łatwe w obsłudze przez ekipę nadzorującą. W celu wyjaśnienia im całego działania systemu najlepiej przeprowadzić szkolenie, będące swoistym zaznajomieniem ich z obsługą systemu. Szkolenie takie przeprowadzać powinien wykwalifikowany pracownik wdrażanego systemu. Najlepiej gdyby był on przygotowanym szkoleniowcem, a ekipie zarządzającej pozostawił instrukcję w formie tekstu, tak by w przypadku występujących problemów mieli oni możliwość do wglądu do dokumentacji zaprojektowanego systemu alarmowego. Pozostawienie numeru do obsługi serwisu jest rzeczą niezbędną, gdyż nawet najlepsza instrukcja nie rozwiąże wszystkich problemów technicznych.