Modernizacja instalacji elektrycznej – co trzeba zrobić?

0
553
modernizacja elektryki i pradu w domu

W wielu naszych domach stan instalacji elektrycznych pozostawia wiele do życzenia. Ma to miejsce szczególnie w przypadku mieszkań wybudowanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, nie modernizowanych przez długi czas.

Wymiana instalacji elektrycznej wiąże się wprawdzie z dużym wydatkiem i niewątpliwie może być kłopotliwa ze względu na konieczność kucia ścian i związany z tym bałagan, jednak w niektórych przypadkach jest ona konieczna. Dotyczy to przede wszystkim instalacji powszechnie stosowanych w latach 60-tych, które były wykonane z przewodów aluminiowych.

Powszechnie stosowane w tamtych czasach stare rozdzielnice – zwane skrzynką rozdzielczą lub skrzynką bezpieczników

Należy wymienić na nowe wyposażone w nowoczesne włączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, które zastępują bezpieczniki topikowe. Gniazda elektryczne bez bolca uziemiającego należy bezwzględnie wymienić na nowe. Należy też wymienić takie gniazda, na których widać nadpalenia wynikające z przeciążeń. Gniazda bez przewodu uziemiającego są niebezpieczne i dla nas, i dla urządzeń elektrycznych, które według norm powinny być podłączone do instalacji z uziemieniem.

W pomieszczeniu, w którym takie gniazda się znajdują, najlepiej wymienić całą instalację na trójżyłową i zamontować gniazda z bolcem uziemiającym.

Przy okazji remontu wymiany instalacji warto dodać kilka nowych gniazd. Jeśli planujemy zmianę rozmieszczenia umeblowania, sprzętu itp. warto zastanowić się czy nie trzeba przenieść gniazd w inne miejsce. Gniazda powinny znajdować się jak najbliżej miejsc, w których ustawimy zasilane prądem przedmioty. Unikniemy w ten sposób stosowania przedłużaczy i rozgałęziaczy, które obciążają nadmiernie bezpieczniki i są mało estetyczne.
Bezpieczniki topikowe zastępuje się obecnie wyłącznikami nadprądowymi albo różnicowoprądowymi, które dzięki specjalnej konstrukcji chronią nas przed śmiertelnymi skutkami porażenia.

Są one wygodne w użyciu i o wiele bardziej bezpieczne. Uwaga! Mają one – podobnie jak bezpieczniki topikowe – tak zwany prąd znamionowy, czyli taki, powyżej którego samoczynnie się wyłączają. Przyczyną nadmiernego obciążenia bezpiecznika może być podłączenie do jednego gniazda wielu odbiorników za pomocą rozgałęziacza. Jeśli dzieje się to często, nie należy zmieniać wartości bezpieczników na wyższą – może to spowodować uszkodzenie instalacji pod tynkiem. W takim wypadku należy założyć więcej gniazd na kilku oddzielnie zabezpieczonych obwodach. Jest to szczególnie ważne w kuchni, ponieważ urządzenia AGD mają zwykle dużą moc. Bardzo popularną i pomocną praktyką jest opisywanie znajdujących się w skrzynce bezpieczników ze względu na obwód elektryczny, który zabezpieczają. Dzięki temu wiadomo, który obwód elektryczny i w jakim pomieszczeniu jest przez nie chroniony.

Szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy wymianie instalacji elektrycznej w łazience, ubikacji

Ponieważ jak wiemy prąd w warunkach zwiększonej wilgotności jest szczególnie niebezpieczny – „prąd nie lubi wody!”, w łazience należy instalować gniazda specjalnego typu, mające zabezpieczenia przed wilgocią w postaci klapki.

W łazienkach nie instaluje się włączników światła, gdyż stwarza to potencjalne niebezpieczeństwo dotknięcia wilgotną ręką i porażenia prądem. Gniazda w łazience muszą być uziemione. Do zabezpieczenia instalacji łazienki należy wykorzystać wyłącznik różnicowoprądowy. W celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w instalacji obowiązkowo prowadzony jest też odrębny przewód ochronny.