Pomiary elektryczne – jak często i w jakich budynkach?

0
563
pomiar elektryk gdzie

Zanim oddamy dom do użytku musimy załatwić kilka niezbędnych formalności i prac, dzięki którym będziemy mogli w spokoju zamieszkać w swoim domu. Wśród różnych odbiorów administracyjnych wyróżniamy również obowiązkowe specjalne pomiary elektryczne, które przeprowadzają  elektrycy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tego rodzaju odbioru muszą być wykonane przez specjalistów, a nie na własną rękę. Aby wszystko było w jak najlepszym porządku, ważne aby takiego pomiaru dokonał nam fachowiec z prawdziwego zdarzenia, a nie przypadkowy elektryk.

Co zyskujemy dzięki pomiarom elektrycznym?

Dzięki pomiarom elektrycznym, instalacja energetyczna zostaje dokładnie sprawdzona, czy będzie mogła być bezpiecznie użytkowana. Pomiary elektryczne dokonuję firma z odpowiednimi, specyficznymi kwalifikacjami, której zadaniem jest określenie czy zainstalowany sprzęt elektryczny oraz wszystkie przewody są bezpieczne i można je wykorzystać w swoich czterech kątach. Sposób, w jaki są przeprowadzone, uwzględniony został w dziennikach ustaw. Istnieję, bowiem specjalne prawo budowlane, które uwzględnia wszystkie podstawy przebiegu takiego pomiaru.

W jakich budynkach wykonuje się pomiary elektryczne?

Pomiary elektryczne nie tylko dotyczą domów, ale również przeprowadzana są w fabrykach i każdym innym nowym budynku. Dla przykładu, zanim jakakolwiek fabryka rozpocznie swoją produkcje, to najpierw musi specjalista dokonać w niej pomiarów elektrycznych. Tylko wtedy, kiedy oceni je pomyślnie, będzie mogła ona rozwinąć swój biznes. Każda maszyna musi pozytywnie przejść test. W przypadku usterek muszą one natychmiast być naprawione lub zakupione nowe. Dopiero, kiedy wszystkie maszyny przejdą pozytywnie testy, ruszy praca na produkcji.

Wcześniej nie będziemy mogli rozpocząć działalności. Tak samo jest w przypadku nowo powstałego domu, który chcemy oddać do funkcjonowania, do póki specjalista od pomiarów elektrycznych nie wyda pozytywnej opinii, to nie będziemy mogli zamieszkać w naszym domu. Dlatego tak ważne jest aby , wybrać profesjonalistów z tej dziedziny, najlepiej tych, którzy należą do certyfikowanych zakładów, którzy świadczą  usługi pomiarów elektrycznych.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych sprawdzających stan instalacji jest obowiązkowe, między innymi:

  • co roku dla urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynków (np. oświetlenie) oraz w pomieszczeniach o dużym zapyleniu lub zawilgoceniu (np. w kuchniach, hydroforniach, kotłowniach);
  • co 5 lat dla instalacji w pomieszczeniach wewnętrznych budynków, np. biurach, świetlicach, salach (sprawdza się np. stan lamp, gniazdek, wyłączników, lodówki, pralki)
  • co 6 lat dla instalacji uziemiających i odgromowych.

Każdy taki sprawdzający nadzór elektryczny powinien zakończyć się protokołem przeglądu sporządzonym przez osobę z uprawnieniami do kontroli.