Przegląd instalacji elektrycznej

0
564

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak często powinni sobie kontrolować instalacje energetyczne. W ustawie o prawie budowlanym z dnia 7.07.1994 r. w artykule 62 znajdziemy informację, że przegląd instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany raz na co najmniej 5 lat.

Przegląd instalacji elektrycznej obejmuje:

  • pomiary
  • oględziny
  • próby eksploatacyjne
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej

Szczególnemu przeglądowi podlega stan widocznych części wszystkich izolatorów, przewodów, ich mocowania, stan wszelkich dławików, osprzętu, odbiorników energii elektrycznej. Sprawdza się również stan osłon, które chronią przed mechanicznymi uszkodzeniami przewodów.

Przegląd instalacji elektrycznej – ochrona przeciwpożarowa

Kolejnym elementem, które podlega sprawdzeniu jest stan ochron przeciwporażeniowej. Również automatyka, gotowość ruchowa każdego z urządzeń zabezpieczających, sterowanie, stan napisów ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz zgodność oznaczeń z dokumentacją techniczną podlegają kontroli. Należy również pamiętać o tym, że wynik każdorazowej kontroli powinniśmy przechowywać przez okres jej użytkowania.

Kto może przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej ?

Ważne by przegląd instalacji elektrycznej przeprowadzały osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje. Kwalifikacje te to typ D. Kwalifikacje typu D wymagane są na stanowisku dozoru. Co 5 lat dokonuje się sprawdzenie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych. Jak wynika z artykułu 62 ustawy o prawie budowlanym odpowiedzialność za okresowe przeglądu instalacji czy to w nieruchomości wspólnej czy też w prywatnych lokalach spoczywa tylko i wyłącznie na wspólnocie.

Ustawa ta nakłada na zarządcę lub właściciela obiektu budowlanego obowiązek okresowych kontroli obiektu budowlanego. Przegląd instalacji elektrycznej jest jak już wiadomo bardzo istotny, a co najważniejsze jest obowiązkowy, co wynika ze znanej nam już ustawy.