Modernizacja instalacji elektrycznej

W wielu naszych domach stan instalacji elektrycznych pozostawia wiele do życzenia. Ma to miejsce szczególnie w przypadku mieszkań wybudowanych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, nie modernizowanych przez długi czas. Wymiana instalacji elektrycznej wiąże się...
Awaria sieci elektrycznej

Awaria sieci elektrycznej

awaria sieci elektrycznej – SPZ Awaria sieci odczuwalna jest zwykle przez domowego użytkownika, jako brak prądu w gniazdkach elektrycznych, oraz brak działającego oświetlenia. Przyczyn takich awarii może być bardzo dużo. Wystarczy już ptak, który na linii...
Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne są urządzeniami stosowanymi  w różnorodnych sieciach elektrycznych. Mają one na celu rozdzielenie przesyłanej energii elektrycznej. Z rozdzielnicami możemy spotkać się zarówno w sieciach domowych i mieszkaniowych, jak również w biurach czy...
Montaż urządzeń elektrycznych

Montaż urządzeń elektrycznych

Wśród wielu instalacji elektrycznych wyróżnić można ich wspólny cel, jakim są urządzenia elektryczne. Wśród tych urządzeń wymienić można wentylatory, czujniki elektryczne, zabezpieczenia instalacji oraz systemowe bezpieczniki oraz wszelkie urządzenia pobierające...
Projekt instalacji elektrycznej

Projekt instalacji elektrycznej

Firmy i instytucje, które planując inwestycje, powierzyły mojej firmie wykonanie projektu instalacji elektrycznej wybrały najlepsze rozwiązanie. Tylko wykwalifikowany fachowiec z uprawnieniami i doświadczeniem jest w stanie przewidzieć oraz zaplanować prawidłowy układ...
Kiedy wykonać pomiar elektryczny

Kiedy wykonać pomiar elektryczny

Mieszkańcy różnych miast znają zjawisko nagłych spadków lub skoków napięcia w sieci elektrycznej. Przez lata użytkowania każda instalacja elektryczna jest na to zjawisko narażona setki razy, co może ją uszkadzać. Dlatego należy ją sprawdzać minimum co 5 lat i...