Centralka alarmowa – do czego służy?

0
1038
centralka alarmowa

System alarmowy to odpowiednio zaprogramowane urządzenia, które służą zabezpieczeniu oraz nadzorowaniu obiektu. Sercem każdego systemu alarmowego jest centralka alarmowa. Na czym polega jej praca?

Centralka alarmowa to urządzenie, za pomocą którego możliwe jest sterowanie pracą systemu alarmowego. Jego praca polega na otrzymywaniu ewentualnej informacji od czujki i reakcji zgodnej z algorytmem wprowadzonym przez instalatora. Inne powiadomienie może płynąć z czujki pożarowej, inne z czujnika gazu, a jeszcze inne z czujnika poziomu wody w pomieszczeniu. Centralka alarmowa spełnia zatem sprecyzowane zadanie czuwania nad obiektem, w którym zamontowano i przyłączono do niej cały system alarmowy.

Do obsługi tego systemu stosowane są manipulatory LED i LCD. Nowoczesne technologie wprowadziły stosowanie manipulatorów sensorycznych. Tradycyjna klawiatura silikonowa została w tym przypadku zastąpiona matrycą sensorów pojemnościowych, klawiaturą dotykową. Manipulatory umożliwiają obsługę oraz programowanie centrali według konkretnych potrzeb

Centralka alarmowa i jej główne funkcje

Centralki alarmowe spełniają kilka funkcji. Przede wszystkim sygnalizują alarmy włamaniowe, pożarowe, techniczne, napadowe i pomocnicze. Ponadto przesyłają informacje o zdarzeniach w kontrolowanym obiekcie do stacji monitorujących. Prowadzą automatyczną diagnostykę takich elementów systemu jak: zasilacze, okablowanie czy akumulatory.

W centralce alarmowej konieczne jest wprowadzenie hasła, aby uzyskać dostęp do funkcji sterowania jej pracą. Najczęściej stosowanymi hasłami są hasła serwisowe dla instalatorów, hasła administratora dla użytkownika z najwyższymi kompetencjami, a także oczywiście hasła użytkownika do codziennej obsługi systemu alarmowego.

Podstawowy stan centralki to tryb czuwania. Podłączone do niej czujki kontrolują określony obiekt. Centrala reaguje na naruszenie chronionego obiektu lub jego stref środkami zaprogramowanymi przez instalatora.

Zasilanie centralki alarmowej

Podstawą pracy jest zapewnienie zasilania z dwóch niezależnych źródeł, aby system alarmowy spełniał swoją funkcję w sytuacjach w razie problemów z dostępem do sieci elektrycznej. Konieczne jest podstawowe źródło zasilania z sieci w postaci zasilacza impulsowego, który jest zintegrowany z płytą główną centralki alarmowej.

Wskazane jest także rezerwowe zasilanie z akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Pojemność takich akumulatorów należy dostosować do wielkości systemu alarmowego. W przypadku niewielkich systemów wystarczająca pojemność akumulatora to 7Ah, rozbudowane systemy mogą potrzebować nawet 65Ah lub więcej.