Uziemienie domu – jak je prawidłowo wykonać?

0
1480
elektryk uziemienia domowe

Instalacja elektryczna wykonana w starym systemie TN-C bądź obecnie funkcjonującym TN-S wymaga przewodu uziemienia domu. Uziemienie to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej w całym budynku, oraz jest podstawowym elementem zabezpieczającym instalacje bezpieczników.

Prawidłowe funkcjonowanie i ciągłość instalacji uziemiającej, jest o tyle ważna, że prąd musi zachować ciągłość swojego obiegu. Gdyby nie instalacja uziemiająca nie zostałby zamknięty obwód elektryczny, albo co gorsza prąd wracałby inną fazą. Prowadziłoby to do niekontrolowanych przepięć i nieskutecznego działania wszystkich wyłączników różnicowo-prądowych, a także nadmiarowo-prądowych.

Uziemienie otokowe

Uziemienie otokowe budynku wykonuje się zwykle z kładzeniem fundamentu, jednak w związku z ostatnimi przepisami, otok kładziony na zbrojeniach zalewanych betonem z z betonu musi wyjść jako przewód miedziowany, tak by uniknąć narażenia się na korozję w późniejszych latach eksploatacji. Przewód uziemiający to najczęściej płaskownik popularnie nazywany bednarką. Wykonany jest on z reguły ze stali ocynkowanej, a jej najpopularniejszy przekrój to 30×4 mm, choć bywają też o płaskowniki o dużo większych przekrojach np. 50×4 mm.

uziemienie domu poznan

Instalacja uziemienia otokowego domu musi zachować swoją ciągłość

Do tego celu wykonuje się połączenia spawane zabezpieczone wazeliną techniczną. Zabezpieczeni ma na celu ochronę punktów newralgicznych na późniejszą korozję elementu. Zabezpieczenia można również dokonać za pomocą kawałków papy bądź asfaltu. Pomijanie zabezpieczenia spawanych części uziomu jest karygodne i niedopuszczalne, wpływa ono bezpośrednio na prawidłowe funkcjonowanie instalacji uziemienia w przyszłości.

Wykonane prawidłowo uziemienie otokowe budynku powinno być umieszczone na około 0,6 metrów pod powierzchnią terenu, a zakończenie instalacji połączone powinno być z instalacją odgromową budynku, za pomocą złącz kontrolnych.  Do pewności czy instalacja uziomu jest wykonana prawidłowo, należy wykonać pomiar uziemienia otoku, gdzie mierzona instalacja nie powinna przekraczać 10 omów.